Click a pigeon with red bandnumber to go deeper into the pedigree
85-8832557
1e Inter.Pau 1988
Seegmuller
Blue White Flight
1e Inter.Pau 1988
bij Heinz Seegmuller
Großsteinhausen
Vater 1e Int.Pau
Seegmuller
Vader van de
1e Internationaal
Pau 1988 bij
Heinz Seegmuller
Großsteinhausen.
Dcht 1e Narbonne
Seegmuller
Dochter van de
1e Nat.Narbonne
(Duitsland) 1975
over 750 km.
2e Internationaal
bij Heinz Seegmuller
Großsteinhausen.
Inteelt Rik '57
Seegmuller

Is ingeteelt op de
Rik van '57 een van
de Stamvaders van
Desmet- Matthijs.
Grootvader van de 1e
Internationaal Pau
1988 bij Seegmuller

bij Heinz Seegmuller
Großsteinhausen.
kld bl witpen nr 1
Delbar

kld bl witpen nr 1
uit broer x zus
Seegmuller

uit broer x zus
1 NAT.Narbonne '78
Seegmuller

1e Nat. Narbonne '78
2e internationaal
over 750 kilometer
bij Heinz Seegmuller
Großsteinhausen
80-1890349
Klz Rik van '57
Seegmuller

klz rik van '57
80-1890177
Kld van de Rik '57
Seegmuller

kld van de rik '57
69-4484372
broer kl. blauwe
Delbar

broer kl. blauwe
69-4644089
zus la souteraine
Delbar

zus la souteraine
80-1890349
Klz Rik van '57
Seegmuller

klz rik van '57
80-1890177
Kld van de Rik '57
Seegmuller

kld van de rik '57
69-1734212
zoon nachtvlieger
Seegmuller

zoon nachtvlieger
69-1734215
dcht.56/278
Seegmuller

dcht.56/278

<< Back