Click a pigeon with red bandnumber to go deeper into the pedigree
85-8510004
dcht. adonis-81
Eijerkamp - Muller
Dark Cheque
"Adonis" is een der
medewinnaars van de
Europa Cup in 1985.
Hij won o.a. de
10e Nat. Pau
35e Int. Pau
53e Nat. Marseille
ADONIS-81
Eijerkamp - Muller
Cheque
= ADONIS van 1981,
medewinnaar van de
Europa Cup in 1985.
Hij won 10e nat Pau
1375duiven '85, 35e
internat. Pau 3586
duiven '85, 53e nat.
Marseille 917 duiven
in 1985.
dcht. superkoppel
Eijerkamp - Muller
dcht. superkoppel
zoon "Kruisbek"
Eijerkamp - Muller
Dark Cheque
zoon van "Kruisbek"
vader "Adonis"
"Adonis" is medewinn
ar van de Europa Cup
Hij won o.a.
10e Nat. Pau
35e Int. Pau
53e Nat. Marseille

De "Kruisbek",lijn
"Zilvervosje" is een
der stamduiven van
Eijerkamp-Muller.
Hij is vader van o.a
"Marseille Star" o.a
4e Nat. Marseille
11e Nat. Marseille
77-2613777
De 777 (Kweekster)
Jan Aarden
Cheque
de 777 (kweekster)
moeder adonis
73-1047745
DE KRAAG
Eijerkamp - Muller
Red
De"Kraag"vormt met
de NL 75-2481469 het
superkoppel van Eije
rkamp-Muller.
Uit dit koppel komt
o.a.Willem, Hercules
Genaaiden,Willem II,
Hercules II, Vader
First Lady Moeder
Madonna's en
"Golden Breeder"
SUPER DUIVIN
Eijerkamp - Muller
Cheque
Dit is de duivin van
het superkoppel, met
de"Kraag"hebben zij
vele toppers gegeven
uit dit koppel o.a.
"Willem"
"Hercules"
"Genaaiden"
"Willem II"
"Hercules II"
DE KRUISBEK
Eijerkamp - Muller
Cheque
De Kruisbek, lijn
van Zilvervosje is
één der stamduiven
van Eijerkamp-Muller
Hij is vader van de
Marseille Star, win-
naar 4e en 11e Nat.
Marseille.
Dochter Superkoppel
Jan Aarden
Cheque
dcht. superkoppel
Inteelt 360
Eijerkamp - Muller

inteelt 360
vader superduivin
Dochter 360
Jan Aarden

Dochter van de 360
welke een kleindoch-
ter Zilvervos is.
<< Back